0541 325 08 88
avukat@gizemcananerdem.com

Tazminat Hukuku

Hukuk düzeninin meşru kabul etmediği hallerde meydana gelen maddi ve manevi zararlara karşın zarar gören kişinin haklarının korunmasını ve tazminata ilişkin hususların düzenlenmesini konu alan hukuk dalı Tazminat hukukudur. Tazminata ilişkin düzenlemeler sayesinde, hukuka aykırı eylemlerde bulunmak suretiyle kişilerin zarar görmesine mani olunması, zarar meydana geldiğinde zararın tazmin edilerek mağdurun hukuk nezdinde korunması sağlanır.

Devlet, tüzel veya gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemler neticesinde zarar gören kişilerin zararı, tazminat hukuku hükümleri ile giderilir. Zarara sebebiyet veren eylem, gerek ya da tüzel kişilerce gerçekleştirilmiş olabileceği gibi devlet faaliyetleri kapsamında uygulanan birtakım fiiller de zarara neden olabilir. Söz konusu zararın meydana gelmesinde devlet dahi sorumlu olsa, mağdurun hakları hukuk düzeni tarafından korunur ve devlet zararı karşılamakla yükümlüdür.

Uygulamada sıkça karşılaşılan tazminat davaları şu şekildedir:

- Trafik kazalarından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
- Sözleşmelerden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
- Haksız fiilden doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
- İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları,
- Kişilik haklarına saldırı nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
- Fikri ve sınai mülkiyet hukukundan doğan tazminat davaları.

Whatsapp