0541 325 08 88
avukat@gizemcananerdem.com

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku, bireylerin kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması ve kullanılmasını düzenleyen yasal bir çerçevedir. Kişisel veriler, bir bireyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlayabilen her türlü bilgiyi içerir. Kişisel verilerin korunması hukuku, bu verilerin toplanması ve kullanılmasının bireylerin mahremiyetini, özel yaşamını ve temel haklarını korumayı amaçlar.

Birçok ülke, kişisel verilerin işlenmesini düzenleyen yasal düzenlemeler ve mevzuat geliştirmiştir. Özellikle Avrupa Birliği´nde, 25 Mayıs 2018´de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) gibi kapsamlı düzenlemeler bulunmaktadır. GDPR, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kuralları, hakları ve sorumlulukları belirler. Bu düzenlemeler, kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, paylaşılması ve silinmesi gibi konularda belirli şartları ve yönergeleri içerir.

Kişisel verilerin korunması hukuku genellikle şu ilkeler etrafında şekillenir:

- Adil ve yasal işleme: Kişisel verilerin yasal bir dayanağı olmalı ve adil bir şekilde işlenmelidir.
- Açıklık: Veri işleme faaliyetleri net ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalıdır.
- Amaçla sınırlı veri işleme: Veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için toplanmalı ve işlenmelidir.
- Veri azaltma: Gerekli olan verilerle sınırlı olunmalıdır.
- Doğruluk: Veriler doğru ve güncel olmalıdır.
- Saklama süresi: Veriler, belirlenen amaçlar için gerekli olduğu sürece saklanmalıdır.
- Güvenlik: Verilerin güvenliği sağlanmalı ve korunmalıdır.

Bu hukuk, kişisel verilerin işlenmesinde toplumun genel çıkarlarını ve bireylerin özel haklarını dengelemeyi amaçlar. Ayrıca, bu düzenlemeler genellikle veri sorumluları ve veri sahipleri arasında belirli yükümlülükler ve haklar oluşturur.

Kişisel verilerin korunması hukuku, bireylerin bilgilerini korumak, veri güvenliğini sağlamak ve bu verilerin kötüye kullanılmasını önlemek için önemli bir çerçeve oluşturur. Bu yasal düzenlemelere uyum, şirketler, kuruluşlar ve bireyler için kritik bir konudur ve genellikle ciddi yaptırımlar içerebilir.

Whatsapp