0541 325 08 88
avukat@gizemcananerdem.com

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Hukuk büromuz, gayrimenkul ve kira hukukuna ilişkin her türlü konuda müvekkili olan mal sahiplerine, kiracılara, gayrimenkul yatırımcılarına, müteahhitlere, mimarlara, finansörlere, inşaat firmalarına, mühendislere ve planlamacılara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul sektörünün son dönemde oldukça hızlı bir gelişim göstermesi, gayrimenkule yönelik iş ve işlemlerin hatasız ve mevzuata uygun bir şekilde yapılmasını da zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede gayrimenkullere yönelik işlemlerin her aşamasında müvekkillerine danışmanlık hizmeti veren hukuk büromuzun, gayrimenkul ve kira hukuku ile ilgili olarak sunduğu hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi ve kentsel dönüşüm hukuku ile ilgili her türlü hukuki desteğin sağlanması
- Taşınmazların alım satım işlemleri
- Taşınmazlar üzerindeki ayni ve şahsi hakların tescil ve terkin işlemleri ve bu iş ve işlemlerin gerektirdiği her türlü sözleşmelerin hazırlanması
- Tapu kaydının iptali ya da düzeltilmesi gibi gayrimenkulün mülkiyetine ilişkin gerek hukuki gerekse imar planlarına ilişkin idari davaların takip edilmesi
- Taşınmazlar üzerindeki ortaklıkların sonlandırılması
- Taşınmazlar üzerinde miras, imar, sit alanı vb. nedenlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi
- Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması
- Kira sözleşmelerinin feshi
- Kiracının ve kiralananın tahliyesi
- Kira sözleşme bedellerinin tahsili, kira tespiti vb. uyuşmazlıkların giderilmesi

Whatsapp